På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Offentlige indkøb - lad os gøre det smartere

Det gode samarbejde med offentligt indkøb

Bedre dialog mellem kunder og leverandører kommer begge parter til gode – det giver et bedre samarbejde og mere for pengene.

I DI Handel er vi på vegne af medlemmerne optaget af at forbedre driften af indkøbsaftalerne. Alt for meget tid er spildt og ressourcer brugt på noget, der reelt ikke giver værdi for hverken kunde eller leverandør. Vi tror på, at vi gennem samarbejde og dialog kan gøre det bedre.

Derfor bringer vi her et ønske fra vores medlemmer videre:

Kære kunde,

Skal vi samarbejde om, hvordan vi kan gøre indkøbene smartere?

Så kan vi nemlig begge spare tid og penge!

Med venlig hilsen
- dine leverandører

Sammen med den lille hilsen finder du her en stribe eksempler på de gode løsninger, som leverandører har fundet på sammen med deres kunder i tidens løb. Og så er der en række eksempler på de situationer, vi gerne skal have færre af.

DE GODE LØSNINGER

”Vi har haft kunder, der har bedt om en garantistillelse, hvor beløbet er for lavt til, at det gav værdi for kunderne og omkostninger ved oprettelse og håndtering af garanti var forholds-mæssigt meget store. Vi ville gerne give kunderne ekstra værdi, men på et område hvor det gav reel værdi. Derfor gik vi i dialog med kunderne om at konvertere garantistillelsen til en anden service, f.eks. hurtigere levering eller længere betalingsbetingelser”.

”Vi aftalte et centralt fakturerings-EAN-nummer med en kunde, der har cirka 40 EAN-numre. Det sparede meget tid og mange fejl”.

”På en igangværende rammeaftale ændrede vi leveringstid fra 1 til 2 dage. Det gav højere kvalitet for kunden og lavere omkostninger for os som leverandør. På den måde fik vi luft til at kunne yde hasteleveringer til kunden uden beregning i de situationer, hvor det var nødven-digt”.

”Med en eksisterende kunde aftalte vi levering 2 dage om ugen. Det gav kundens varemodta-gelse mulighed for at planlægge fridage, fordele opgaver og indlagring af varer mere effek-tivt”.

”Vi har gode erfaringer med, i samarbejde med kunderne, at få ændret indkøbsvanerne, f.eks. når det gælder dag-til-dag levering. Der kan spares mange ressourcer hos både ordregiver og leverandør, når ordregiver accepterer en fast ugentlig levering kontra dag-til-dag til leve-ring, f.eks. bruges der mindre tid på bestilling og på varemodtagelse hos kunden”.

”Vi har en aftale, hvor der i kontrakten står, at vi på de halvårlige opfølgningsmøder med kunden rapporterer på vores logistikomkostninger forbundet med driften af aftalen - og hvordan det har udviklet sig. Ideen er, at vi kan få en drøftelse af indkøbsadfærden løbende og på et statistisk grundlag. Det er et godt afsæt for dialog mellem os og kunden, fordi vi kan tage udgangspunkt i fakta og tale om, hvordan vi sammen kan gøre det smartere”.

”Vi oplever ordregivere, der har en klar holdning til at begrænse små ordrer og de tidsmæssi-ge og miljømæssige belastninger, det giver. De har ofte et langt mindre antal små ordrer. Indkøberens holdning og evne til at arbejde aktivt på at begrænse små ordrer er vigtig”.

”Vi har gode erfaringer fra udbud, hvor det i aftalen ligger, at leverandøren kan tage et ha-stegebyr på ordrer, hvor indkøberen kræver/har behov for en dag-til-dag levering, hvis ugentlig levering er aftalt som standardleveringsbetingelse”.

DET SKAL VI HAVE MINDRE AF

”Hos nogle af vores kommunale kunder er det mere end 50 pct. af ordrerne, der har en værdi på under 200 kr. Det må kunne gøres mere effektivt”.

”Vi oplever mange små ordrer, helt ned til 13,60 kr. uden at der tillægges nogen former for gebyr”.

”Der bestilles mange små ordrer til samme hus, da hver enkelt afdeling af bogføringsmæssige årsager, skal have registreret købet på deres eget EAN-nummer. Det giver meget ekstra ad-ministration”.

”Ofte har vi aftaler med ingen eller en meget lav minimumsordrestørrelse for at tilgodese de mindre enheder, der skal bruge aftalen. Men det betyder desværre at mange af de kunder, der sagtens kunne samle indkøbene, ikke gør det”.

Har du en god løsning?
Hvis du har gode erfaringer eller ideer til, hvordan vi gør indkøbene bedre, så send dem til Line – så kan vi sammen få udbredt de gode løsninger.
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 4842
Mobil: +45 2112 9407
E-mail: lisadi.dk
Det gode samarbejde