På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
SENESTE NYHEDER

Dansk fortolkning af EU’s persondataforordning er udarbejdet

Den 24. maj 2017 publicerede Justitsministeriet den længe ventede danske fortolkning af EU's persondataforordning. Her præsenteres, hvordan den eksisterende danske lovgivning bør tilrettes og hvordan forordningen på udvalgte punkter skal fortolkes og tilrettes en national kontekst.

Den nye betænkning beskriver, hvordan nye regler fra EU om databeskyttelse kommer til at påvirke dansk lovgivning. Betænkningen er på 1.300 sider, og den kommer til at danne grundlag for Folketingets kommende lovarbejde om persondataforordningen. Regeringen vil til efteråret fremsætte et forslag til en ny persondatalov på baggrund af betænkningen.

Betænkningen er udformet i samarbejde med samtlige ministerier, Datatilsynet, Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen. Betænkningen giver svar på en lang række spørgsmål og vil samtidig danne grundlag for det videre arbejde med lovforslag og vejledninger. Der vil således i den kommende tid blive udsendt en række vejledninger om forståelsen af forordningen.

DONWLOAD BETÆNKNINGEN HER:

Vejledninger på vej

Justitsministeriet vil i den kommende tid udsende en række vejledninger om forordningen. 13 vejledninger er planlagt pt. om alt fra samtykke til registreredes rettigheder.

Få gennemgået betænkningen og plan for fremdrift

På baggrund af betænkning inviterer vi til konference om emnet, så din virksomhed kan komme godt videre og blive klar til 25. maj 2018, hvor forordningen får virkning.

På dagen vil du bl.a. møde Datatilsynets direktør, Cristina A. Gulisano, som vil give dig en status på arbejdet samt en orientering om, hvad vi kan forvente frem mod 25. maj 2018 og ikke mindst efter 25. maj 2018.

Har du spørgsmål?
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3917
Mobil: +45 2949 4430
E-mail: usgdi.dk

DATO & STED
Torsdag d. 15. juni 2017
Kl. 09.00 - 14.00
(Registrering starter kl. 08.30)

Industriens Hus
H. C. Andersens Boulevard 18
1787 København V.

PRIS
Gratis for alle

TILMELDINGSSFRIST
Fredag d. 9. juni 2017

PUBLICERET: 29-05-2017 OPDATERET: 22-11-2017